Blog resmi MASJID BAITURRAHIIM Rt 04 Rw 04 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung, blog ini merupakan sarana untuk berbagi informasi dan mempererat tali silaturahmi sesama muslim khususnya jamaah masjid Baiturrahim

Melacak Virus Dari Kemunafikan

Melacak Virus Dari Kemunafikan

Melacak Virus Dari KemunafikanNifak adalah penyakit yang berbahaya dan membinasakan, dan orang yang terkena virus ini selamanya tidak akan beruntung kecuali dia bertaubat dengan bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Orang munafik adalah orang di dalam hatinya ada penyakit kebencian terhadap agama Islam, disebabkan kedustaannya dalam menampakan keIslaman dan menyembunyikan kebusukan dalam dadanya sehingga Allah   menambah penyakitnya. Allah  telah menggambarkan secara global dan terperinci ciri-ciri orang munafik baik di dalam Al Qur’an maupun dari hadits Rasulullah . Allah  berfirman :  ‘’Yang demikian itu dikarenakan mereka benci terhadap apa yang diturunkan Allah (Al-Qur’an) lalu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka’’ (QS. Muhammad : 9)
Allah   berfirman : ‘’Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allahlah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat mereka lakukan dengan malas mereka bermaksud riya (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.’’(QS. An Nisa: 142)
Orang munafik adalah makhluk yang paling buruk dan paling busuk, karena mereka gemar melakukan makar dan kerusakan, menjual agama dengan harga murahan, menjual akhiratnya dengan dunia sesaat, memendam kesumat dalam dadanya terhadap Allah ,  Rasulullah  dan kaum muslimin, walaupun kadangkala menampakan keIslaman sesaat se-bagai kedok dan musuh Islam yang paling berbahaya, dan masih banyak lagi keburukan-keburukan yang ada dalam dada orang munafik.
Agar kita tidak terjerumus ke dalam kemunafikan, maka wajib hukumnya mengetahui ciri-ciri
kemunafikan agar kita bisa menjauhi dan tidak melakukan perbuatan buruk ini sehingga kita menjadi orang yang berhati-hati, sebab barang siapa yang tidak tahu keburukan kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam keburukan.
Di antara sifat-sifat orang munafik adalah :
1. Berdusta
Dusta adalah sifat yang paling mudah didapati dari orang munafik, karena hampir setiap perkataannya mencerminkan kedustaan dan kebohongan di manapun dia berada, dan munafik yang paling berbahaya adalah orang yang berbohong dengan lisannya tentang keimanan dan keislaman padahal dalam dada-nya banyak kebencian dan kebusukan niatnya terhadap dinul Islam.
Allah  berfirman: ‘’…dan Allah menge-tahui bahwa sesungguhnya kamu be-nar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.’’ (QS. Al-Munafiqun: 1)
Ingatlah, kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga, sehingga orang yang berkata jujur Allah  akan menulis bagi dirinya sebagai seorang yang jujur, kalau berdusta maka tempat kembali yang akan dipeolehnya tidak lain adalah jalan menuju neraka dan dicap oleh Allah  sebagai pendusta.
2. Membuat kerusakan di bumi
Kalau mereka dikatakan pembuat kerusakan, dengan serta merta mereka menolak, dengan maksud membela diri kalau mereka bukan pembuat kerusakan, tapi ‘’kami justru sedang membuat kemaslahatan dan kemajuan’’. Tapi penga-kuan mereka dipatahkan dan dibongkar oleh Allah  dengan ayatNya yang artinya: “Ingatlah, sesungguhnya mereka (orang munafik) itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”
Yang identik dari orang munafik dalam hal ini mereka paling semangat menyuarakan kebebasan ‘’kebebasan akal dan hawa nafsu’’ dari pada mengikuti syari’at Allah , dengan alasan reformasi, pembaharuan, penyegaran pemahaman dan lain sebagainya, yang intinya enggan untuk mengikuti aturan Allah  dan Rasulullah , bahkan untuk mewujudkan cita-cita itu mereka berupaya dengan semaksimal mungkin dalam bekerja. Allah  berfirman:
“Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan, dan kepada hukum Rasul’, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (QS. An Nisa :61)
Modal mereka adalah  ucapan manis dan humanis yang membius, penampilan yang keren dan titel yang meyakinkan untuk menipu dan menyesatkan orang, seolah orang yang mencita-citakan kemas-lahatan bangsa dan negara.
3. Merendahkan orang-orang yang menta’ati syariat Allah  
Mereka menamai orang yang menta’ati syari’at Islam dengan ucapan ‘’kebodohan, terbelakang dan tidak berkebudayaan.’’ sehingga jangan heran kalau para sahabat dilecehkan dan para ulama disudutkan, dan terkadang mengolok-olok syari’at dan para penegaknya. Seperti mengatakan jilbab adalah simbol kemunduran dan keterbelakangan hidup, dan keta’atan-keta’atan lainnya pun dianggap pengham-bat kemajuan dalam bernegara.
4. Berwajah ganda
Titel yang pas untuk mereka adalah ‘’serigala berkulit bunglon’’ karena mereka gemar berlaku pengecut dan penakut, mereka tidak bisa dipastikan loyalitasnya apakah kepada orang kafir atau orang Islam, yang jelas mereka orang-orang yang banyak merugikan kaum muslimin dan banyak menyakiti hati umat, baik itu dengan perkataan maupun de-ngan perbuatannya, melecehkan dan mengadu domba kaum muslimin menjadi hobi mereka. Kita lihat bukti mereka berwajah ganda adalah ketika datang bulan Ramadhan seolaholah mereka orang yang paling bertakwa, busanapun mulai dirubah walaupun dengan terpaksa agar tidak ditinggalkan dan dijauhkan oleh penggemarnya, dan sayangnya orang-orang seperti mereka banyak muncul di tv dan media-media lainnya sehingga banyak kaum muslimin menjadikan para artis film penjahat-penjahat aqidah dan moral ummat dan para cendekiawan negara ini sebagai idola yang mampu membius dan mematikan akal mereka. Dan keterpaksaan juga adalah sifat batin me-reka tidaklah mereka mengagungkan bulan suci ini dengan beribadah dan mengambil kebaikan akan tetapi mereka hanya ingin mencari dunia dengan berpura-pura taat, justru kebanyakan mereka mengisi bulan Ramadhan dengan berbagai macam kemaksiatan seperti: konser-konser musik religius yang haram dan lain sebagainya.
Yang jelas di negara ini kemunafikan adalah gaya hidup yang dapat menyelamatkan mereka dalam mencari dunia.

5. Mengolok-olok ajaran Islam
Orang yang pandai mengolok-olok adalah orang munafik, tak segan-segan   mereka meng-olok-olok agama Allah , sebab mereka benci terhadap Islam.
Jangankan mau mengamalkan isi ajaran Islam, mempelajarinya pun tidak mau, sehingga pekerjaan mereka adalah mencemooh orang Islam di tv, majalah dan di setiap keadaan, salah satu contoh perbuatan mereka supaya mereka bisa diterima disatu segi kehidupan mereka membuat dan mendengungkan HAM, dengan senjata ini mereka membuat tipu daya dalam meruntuhkan Islam, dan dengan agama hak asasi manusia mereka membolehkan segala pelanggaran-pelanggaran syari’at menyuruh para pengikut-pengikutnya untuk hidup serba boleh dan serba bebas, sehingga banyak se-kali tayangan-tayangan tv yang menjajakan budaya-budaya barat yang kotor lagi busuk di suguhkan sebagai pengganti syari’at. Kalau kita tanya mereka, dengan mudah mereka mengatakan, ‘’kalau budaya mereka lebih baik dan lebih maju, kenapa tidak kita ambil?!’’.
Hati-hati dan jauhilah sifat kemunafikan sebab tidak akan beruntung selama-lamanya orang munafik tempat mereka nanti adalah paling dasar dari kerak neraka jahannam.
Allah  berfirman:
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.” (QS. An- Nisa’: 145)
Semoga Allah  menjaga kita dari sifat-sifat yang dimurkai-Nya dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah  berikan
Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)
Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka, mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain”. (Muttafaq’alaih)
(Red-HASMI)
Labels: materi, virus

Thanks for reading Melacak Virus Dari Kemunafikan. Please share...!

0 Comment for "Melacak Virus Dari Kemunafikan"

Back To Top